Plně spektrální zobrazovací systém malých zvířat


  • Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu   

  • Účastnící projektu: ADVACAM s.r.o., Radalytica a.s., Univerzita Karlova, 1. LF

  • ID projektu: FV 30413

  • Program: FV – TRIO

  • Termín zahájení a ukončení projektu: 01/2018 – 12/2020