RadalyX Aplikace

Náš Robotický zobrazovací systém RadalyX lze využít k různým účelům. Může pomoci při nedestruktivní kontrole tvarovaných vzorků, jako je trup letadla, křídla, vrtulové listy atd. Může být také integrován přímo do výrobní linky, kde může být použit pro 100% kontrolu výroby. To nejvíce ocení pracovníci, kteří se zabývají kontrolou kvality, například v gumárenském průmyslu, potravinářském průmyslu, kontrolou výroby elektrických komponentů nebo plastových forem. Dále může být doceněný v automobilovém průmyslu, kde například kontrola spojů může následovat ihned po robotickém svařování nebo pájení, a v letecké dopravě, kde splňuje velmi přísné bezpečnostní normy, zejména pro nedestruktivní zkoušení kvality materiálů používaných při výrobě letadel. Díky nedestruktivní kontrole, a tedy i značné eliminaci odpadu, RadalyX snižuje výrobní náklady, ale má také významný dopad na životní prostředí, např. v kaučukovém průmyslu, v plastikářském průmyslu atd. Robotický systém lze dovybavit sedmou osou (kolejnicemi), a tak téměř bez omezení rozšířit dosah robotické ruky. Např. pro kontrolu 98 m dlouhého vrtulového listu větrné elektrárny.

Letectví

Letecká doprava vyžaduje mimořádně přísné bezpečnostní normy. Ty platí i pro nedestruktivní kontrolu kvality materiálů používaných pro výrobu letadel. Kvalita těchto součástí je klíčová nejen pro bezpečnost cestujících, ale i palubního personálu a pilotů. Radalyx dokáže odhalit i ty nejmenší vady o velikosti desítek mikrometrů. Robotická ramena zároveň umožňují kontrolu těžko přístupných míst a nepravidelných struktur z různých úhlů. Naše technologie také umožňuje vývoj pokročilých materiálů s cílem zmírnit ekologickou zátěž letecké dopravy.

 • Nedestruktivní kontrola kvality materiálů

  Kontrola mechanismu klapek

 • Detekce cizích předmětů

  Detekce cizích předmětů

Automotive

Automobilový průmysl je jedním z nejrozmanitějších na světě. Stojí před mnoha výzvami, ať už jde o technologický pokrok, elektromobilitu nebo bezpečnost. Ty se týkají jak výrobců vozidel, tak dodavatelů součástek. Nový vývoj v automobilovém průmyslu vyžaduje pokročilé nedestruktivní technologie. Radalytica tyto požadavky splňuje svým nejmodernějším robotickým zobrazovacím systémem Radalyx, který kombinuje rentgenové, ultrazvukové nebo počítačové tomografie. Lze jej použít pro kontrolu svarů, plášťů motorových jednotek, karoserie, benzinových nádrží, brzdových systémů nebo čehokoliv jiného, co vyžaduje zvláštní pozornost.

 • NDT kontrola autosedačky

  NDT kontrola autosedačky

 • Nedestruktivní kontrola kvality materiálu

  Blok motoru

Umění

Rentgenový robotický zobrazovací systém poskytuje i nedestruktivní analýzu umění. Hlavním přínosem systému pro analýzu umění je hyperspektrální rentgenové zobrazování, vynikající kontrast a rozlišení obrazu v kombinaci s flexibilitou pohybu robotů.
Klasické rentgenové zobrazovací systémy měří jen intenzitu rentgenového záření procházejícího kontrolovaným objektem. Naše zobrazovací platforma měří také vlnovou délku rentgenového záření, což umožňuje rozlišení materiálů (pigmentů) v objektu, a to nejen na základě jejich celkového útlumu rentgenového záření, ale také na základě jejich elementárního složení.
Spektrální informaci lze použít v heterogenních vzorcích, kde je třeba identifikovat různé materiály. Rentgenové snímky mohou být „barevné“, zdůrazňující různé materiály, nebo mohou být filtrovány pouze pro extrakci daných materiálů.

Lékařství

Náš systém "vidí barvy" rentgenových paprsků. Znamená to, že pořizuje rentgenové snímky obsahující informace o rentgenové vlnové délce a na rozdíl od běžných rentgenových snímků vytváří i spektrální rentgenové snímky. Spektrální zobrazení pak umožňuje rozpoznat různý materiál v rentgenovaných vzorcích. Tato technologie umožňuje například rozpoznat různé tkáně v biologických vzorcích, patologické změny u malých zvířat v rámci předklinických studií nebo nečistoty v materiálech a produktech.