RadalyX - RTG Robotický CT skener

Robotický zobrazovací systém RadalyX je RTG robotické CT (Počítačová tomografie), která kombinuje digitální rentgenové zobrazovací detektory s flexibilitou spolupracujících robotů. Klíčovými částmi skeneru jsou dvě robotická šestiosá osá ramena. První rameno drží rentgenovou trubici, druhé drží zobrazovací detektor. Dvojice rentgenová trubice/detektor se může díky robotům volně pohybovat a otáčet kolem vzorku. Roboti se pohybují synchronně tak, aby vzájemná pozice rentgenové trubice a detektoru zůstala za všech okolností stejná.
Na rozdíl od běžných přístrojů dává integrace zobrazovacích technologií na robotická ramena zobrazovacím technologiím možnost velké flexibility, pokud jde o velikost nebo tvar vzorku. Systém může testovat pokročilé kompozitní materiály se složitým zakřivením pomocí ultrazvukových sond a/nebo rentgenových paprsků.

TECHNOLOGICKÝ PŘÍSTUP, KTERÝ ŘEŠÍ mnoho problémů spojených s konvenčními technikami.

Výhody systému RadalyX

  • Vysoké rozlišení zobrazení velkých a prostorově náročných objektů (až 55 µm)

  • Různé metody skenování pro různé typy vzorků

  • Spektrální rentgenové zobrazování pro identifikaci materiálu

  • Vzduchem vázané ultrazvukové snímání komplexních zakřivení

  • Okamžitá zpětná vazba mezi manuální kontrolou nastavení úhlu pohledu a rentgenovým zobrazením
  • Rozšíření na 3D o počítačovou tomografii a tomosyntézu

  • Snadné programování nebo intuitivní ruční ovládání pomocí 3D myši.

  • Laserové profilování povrchu

  • Schopnost odhalit i ty nejmenší vady velikosti desítek mikrometrů

  • Kontrola těžko přístupných míst a nepravidelných konstrukcí z různých úhlů

JEDNA Z HLAVNÍCH VÝHOD JE, ŽE SYSTÉM LZE PŘESUNOUT K OBJEKTU URČENÉMU KE KONTROLE.
Omezení běžných CT a průmyslových CT skenerů totiž spočívá v tom, že se vzorek musí „vejít“ dovnitř. Nicméně, i když jsou na trhu opravdu velké CT skenery, např. letadlo do nich nikdy celé nevmáčknete. RadalyX boří tyto překážky.

Největšími benefity systému jsou:

RadalyX - volný kolaborativní, ale přesně synchronizovaný pohyb v 6 osách

Okamžitá zpětná vazba je to, co dělá ze systému velmi intuitivní nástroj

RadalyX nabízí snadné zpracování a vyhodnocení výsledků