RadalyX - Robotický RTG zobrazovací systém

Robotický zobrazovací systém RadalyX společnosti Radalytica je revoluční technologie v podobě 2D a 3D robotického zobrazovacího systému (RIS) pro nedestruktivní kontrolu kvality.
Základní inovace systému je ukryta v kombinaci nejmodernějších technologií. Tou první je robotika, která se stále častěji uplatňuje ve velkém množství aplikací a která je schopna výrazně rozšířit a vylepšit aplikovatelnost zobrazovacích metod na širší portfolio objektů jak v průmyslu, tak i ve vědě. Další zcela novou technologií jsou tzv. zobrazovací detektory jednotlivých fotonů. Jde o plně digitální zobrazovací sensory pro rentgenové záření, které se postupně propracovávají z vědy do průmyslu.
Jedna výkonná platforma zde tedy díky integraci zobrazovacích technologií na roboty dává zobrazování možnost velké flexibility. A to, co se týká velikosti i tvaru vzorku. Nabízí široké spektrum zobrazovacích technik, které je schopná kombinovat, ale zároveň umožňuje nenáročné zpracování a vyhodnocení výsledků. Snadno se tak přizpůsobuje požadavkům uživatele.
Klíčové části skeneru jsou dvě šestiosá robotická ramena. První rameno drží rentgenovou trubici, druhé rameno zobrazovací detektor. Roboti se pohybují zcela synchronně, takže vzájemná poloha rentgenové trubice a detektoru zůstává za všech okolností stejná a díky robotům se můžou pohybovat a otáčet volně kolem vzorku. Roboti tak nabízejí vysoký stupeň flexibility při sledování složitého zakřivení na obou stranách kontrolovaného objektu, na rozdíl od klasických rentgenových zobrazovacích systémů, kde jsou rentgenová trubice i detektor fixovány nebo mají pouze omezený rozsah pohybu a vyžadují tak pozicování vzorku. Roboti tedy umožňují snímat vzorek pomocí rentgenových paprsků a jiných sond z jiné perspektivy, aby lokalizovali defekty snadněji, rychleji a lépe.

Výhody systému RadalyX

  • Vysoké rozlišení zobrazení velkých a prostorově náročných objektů (až 55 µm)

  • Různé metody skenování pro různé typy vzorků

  • Spektrální rentgenové zobrazování pro identifikaci materiálu

  • Vzduchem vázané ultrazvukové snímání komplexních zakřivení

  • Okamžitá zpětná vazba mezi manuální kontrolou nastavení úhlu pohledu a rentgenovým zobrazením
  • Rozšíření na 3D o počítačovou tomografii a tomosyntézu

  • Snadné programování nebo intuitivní ruční ovládání pomocí 3D myši.

  • Laserové profilování povrchu

  • Schopnost odhalit i ty nejmenší vady velikosti desítek mikrometrů

  • Kontrola těžko přístupných míst a nepravidelných konstrukcí z různých úhlů

Mnohé nedestruktivní kontroly výrobků byly dříve nemyslitelné, neboť nebylo možné dosáhnout nutnosti dodržet předepsanou vzdálenost rentgenového zdroje, detektoru a daného vzorku společně se snímacím úhlem pro složitější tvary. RadalyX tyto překážky překonává a díky robotickému zobrazovacímu systému 2D a 3D (počítačová tomografie, CT) umožňuje automatickou kontrolu i u výrobků velkých a složitých tvarů.
Roboti tak nabízejí vysoký stupeň flexibility při monitorování komplexního zakřivení na obou stranách kontrolovaného objektu, na rozdíl od běžných rentgenových zobrazovacích systémů, kde jsou rentgenová trubice i detektor pevné nebo mají jen omezený rozsah pohybu. Roboti tak umožňují snímat vzorek pomocí rentgenu z jiné perspektivy, aby bylo možné snadněji, rychleji a lépe lokalizovat vady.
Jednou z hlavních výhod je, že systém lze přesunout k objektu určenému ke kontrole. Omezení běžných CT a průmyslových CT skenerů totiž spočívá v tom, že se vzorek musí „vejít“ do skeneru. A i když jsou na trhu opravdu velké CT skenery, např. letadlo se do nich nikdy nevejde.

Hlavní výhody systému jsou: