RadalyX Technologie

Unikátní zobrazovací technologie „RadalyX“ v podobě 2D a 3D robotického zobrazovacího systému (RIS) je nejmodernější zobrazovací technologií. Jedná se o vysoce výkonnou platformu, která je schopna kombinovat několik zobrazovacích technik, jako jsou rentgenové snímky, počítačová tomografie, ultrazvuk, profilování povrchu atd., a je snadno přizpůsobitelná. Nová generace rentgenových detektorů poskytuje nevídanou kvalitu obrazu. A to vše s prostorovým rozlišením až na mikrometrickou úroveň ve 2D nebo dokonce 3D obrazu. Radalytica také pracuje na verzi pro medicínu, která má potenciál umožnit například počítačovou tomografii pro vyšetření, pro která se dnes nepoužívá.

RTG zobrazení nové generace

Ve srovnání s běžnými rentgenovými zobrazovacími technologiemi, jako jsou filmy nebo flat panely, používáme digitální RTG detektory nové generace společnosti Advacam, které pro své jedinečné vlastnosti používá i americká NASA ve vesmíru na mezinárodní stanici ISS. Tyto zobrazovací detektory se vyznačují vysokým rozlišením, téměř neomezeným rozsahem šedé a vysokou citlivostí... Výhodou použití těchto pokročilých detektorů je skutečnost, že díky jejich citlivosti jsme schopni využít až polovinu energie rentgenových paprsků ve srovnání se stávajícími technologiemi. To znamená vyšší rozlišení obrazu, ale také nižší nároky na stínění proti úniku rentgenových paprsků. To zjednodušuje, zlevňuje a odlehčuje konstrukci stínících komor. Rentgenový snímek suché růže demonstruje bezprecedentní kvalitu rentgenového zobrazování. Na rozdíl od standardního rentgenového zařízení, které není schopno zobrazit suchou růži ve váze, rentgenový snímek robotického systému používajícího detektory Advacam ve vysokém rozlišení a kontrastu ukazuje současně jak všechny jemné části květu, tak i stonek uvnitř vázy!
Něco, co doposud NEBYLO MOŽNÉ!

Kombinace zobrazovacích metod

 • Vzduchem vázaný ultrazvuk

  Radalytica je první společností, která dokazuje, že rentgenové záření a ultrazvuk jsou komplementárními metodami pro NDT.

  Více...
 • Počítačová tomografie(CT) a robosyntéza

  Roboti také umožňují použít 3D volumetrickou kontrolu pomocí počítačové tomografie (CT) nebo robosyntézy i tam, kde se dnes provádí pouze 2D rentgenové snímkování.

  Více...
 • Kontrola zakřivených ploch

  Kontrola zakřivených ploch

  Robotický zobrazovací systém je také standardně vybaven laserovým odměřováním vzdálenosti. Pomocí něho si systém před měřením zmapuje tvar povrchu vzorku. Tato informace je používána pro navigaci robotů kolem vzorku tak, aby nedocházelo ke kolizím.

  Více...
 • Zaměření se na vybranou vrstvu vzorku

  Flexibilita robota umožňuje také zaostřit různé vrstvy rentgenového snímku. Je to ukázáno na tomto lego vzorku, kde jedna postava je vpředu a dvě za zdí.

  Více...
 • Laserové profilování povrchu

  Laserové profilování povrchu

  Laserový profiler je zobrazovací nástroj, který poskytuje přesné informace o vnějším tvaru skenovaného objektu s přesností na hloubku přibližně 30 µm.

  Více...
 • 3D myš

  Použití 3D myši

  3D myš umožní plnou kontrolu nad polohou robotických ramen a úhlem pohledu rentgenovaného vzorku. Rentgenový snímek dané oblasti vzorku se zároveň zobrazuje v reálném čase na obrazovce.

  Více...

Videa