SpeciAI

Ověřená metodika využívající nové přístupy v rentgenovém zobrazování měkkých tkání (zvířecí orgány, chirurgické prsní resekáty) ve spojení s automatizovanou diagnostikou.

 • Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky   Technologická agentura České republiky - logo

 • Účastnící projektu: Radalytica a.s., Carebot, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

 • ID projektu: FW 10010022

 • Program: TREND 10

 • Termín zahájení a ukončení projektu: 01/2024 – 06/2026

o projektu

Projekt je součástí 10. veřejné soutěže pro průmyslový a experimentální vývojový program TREND, kterou pořádá Technologická agentura České republiky (TAČR). Projekt obsadil 46. místo ze všech 388 projektů přihlášených do této soutěže. Projekt je naplánován na 2,5 roku a byl zahájen v roce 2024.
Radalytica a.s. je lídrem projektu. V minulosti úspěšně dokončila několik projektů nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku. Je zodpovědná za vedení projektu a za měření dat pomocí plně digitálních photon-counting spektrálních detektorů sesterské společnosti ADVACAM s.r.o.

Hlavní cíl projektu

Zvýšení citlivosti stávajícího mamografického vyšetření chirurgické resekce karcinomu prsu pomocí pokročilého rentgenového spektrálního měření a následného zpracování dat s umělou inteligencí.

Záměr projektu

Zkoumání rozdílů ve spektrálních reakcích tkání a jejich vyhodnocení pomocí umělé inteligence s cílem vytvořit algoritmus, který by na základě těchto rozdílů dokázal s velkou jistotou rozlišit jednotlivé tkáně.

Hlavní výsledek projektu

Výpočetní algoritmus, který na základě spektrálních dat získaných z detektorů odliší nádorovou tkáň od zdravé tkáně a určí její rozsah, aniž by v mezidobí data převáděl do obrazové podoby.

 • RD Experimentální skener
  • RD Experimentální skener
  • Měření vzorků s definovanými materiály.
 • Spektrální zobrazování
  • Spektrální zobrazování
  • Odlišné spektrální odpovědi různých materiálů v závislosti na jejich chemickém složení – rozeznání těchto materiálů.
 • Nádorová tkáň
  • Nádorová tkáň
  • Měření pouze celkovou intenziotu prošlého RTG záření, ale také rozlišení jeho E a tím rozdílů ve spektrální odpovědi různých materiálů.

Konsorcium - členové

Robotické zobrazovací systémy

Umělá inteligence pro detekci a lokalizaci nálezů ze snímků

Kombinace genetického inženýrství, pokročilé fenotypizace a zobrazovacích modalit

Inovace našeho řešení spočívá v použití zcela nového přístupu v radiografických metodách, s využitím speciálních pixelových detektorů. Schopností těchto detektorů je měřit stupeň absorpce na předem definovaných energetických kanálech s vyhodnocováním dat (absorpční křivky) v kombinaci s algoritmy umělé inteligence.
Tento přístup je zcela unikátní, protože využívá nejnovější technologie jak z hlediska výpočetní techniky, tak zobrazovacích metod.
Výsledkem tohoto řešení je stanovení tkáňového složení zkoumaného vzorku a potvrzení, že toto složení odpovídá rozsahu tkáně zobrazenému na absorpčním snímku. Tímto způsobem by se zpřesnila informace o rozsahu nálezu, což by značně usnadnilo rozhodování radiologa a onkologa.

V závěrečné fázi vznikne spolupráce se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze – mamologickým centrem pro ověření výsledků probíhajícího výzkumu s využitím rentgenového zobrazování ex-vivo lidských nádorových tkání.