Vzduchem vázaný ultrazvuk

Radalytica je první společností, která dokazuje, že rentgenové záření a ultrazvuk jsou komplementárními metodami pro NDT. Společnost Radalytica a.s. ve spolupráci se společností XARION Laser Acoustics GmbH integruje ultrazvukové, vzduchem vázané sondy. Jsou zvláště účinné pro detekci delaminací v kompozitních materiálech, které jsou rentgenovými paprsky prakticky neviditelné. Vzduchem vázaný ultrazvuk najde další využití i v jiných výzkumných oborech. Různé zobrazovací metody mají různé využití v závislosti na požadavcích uživatele. V mnoha případech je vhodné použít více než jednu metodu najednou, aby byl získán lepší přehled o vzorku. Dobrým příkladem je poškozené kompozitní křídlo letadla po nárazu do cizího objektu. RTG snímek odhalí strukturu kompozitu a její případné poškození jemnými trhlinami v místě nárazu. Delaminaci v okolí však pomocí RTG detekovat nelze. Pro detekci delaminace je však vhodný ultrazvuk, který ale zase jemné trhliny ve vysokém rozlišení zobrazit neumožňuje. Řešením je tedy kombinace těchto metod. Robotický systém skenuje v jednotném souřadnicovém systému. Díky tomu lze přesně kombinovat obrazový výstup jednotlivých metod a tím získat lepší přehled o struktuře, tvaru a celkovém poškození. Řešením je tedy kombinace těchto metod.

Vzduchem vázaný ultrazvuk

Voštinová sendvičová deska s uměle vytvořenými vadami ve spojení voštin a pláště

Oba skeny ukazují umělé kruhové vložky simulující odpojení voštin od pláště. Rentgen dokáže odhalit velikosti všech vad. UT detekuje delaminaci na úrovni ~4 buněk.

RTG a UT na vzorku CRFP

Porovnání RTG a UT na vzorku CRFP

Ve výše uvedeném příkladu detekují UT i RTG poškozenou oblast, UT detekuje delaminaci, ale pouze kombinace metod ukazuje všechny dostupné údaje – delaminace, trhliny i svazky vláken.

Další zobrazovací metody