Počítačová tomografie a robosyntéza

Roboti umožňují měření 3D obrazů použitím počítačové tomografie a robosyntézy. Robosytézou se rozumí kombinace různých metod počítačové tomografie, které jsou aplikovány na základě potřeb výsledného zobrazení vzhledem k velikosti, tvaru a jiným parametrům skenovaného vzorku. Běžně používané metody jako základní počítačová tomografie nebo např.tomosyntéza mají většinou omezenou použitelnost právě co se týče velikosti nebo tvaru objektu. Roboti překonávají tetnto limit. Robotický systém může být také dovybaven sedmou osou (kolejnicemi) a tím téměř bez omezení rozšířit dosah robotické paže.

Další zobrazovací metody