Použití 3D myši

Velkou výhodou systému je také možnost ovládání robotů na dálku a vyhodnocování kontroly pomocí 3D myši. Ta umožňuje ovládání kolaborativních robotických ramen v reálném čase a v libovolném směru nebo rotaci. Zjednodušeně, jakmile posunete a nakloníte 3D myš, robot následuje stejný sklon a posun. Operátor tak jedním ovladačem současně kontroluje pohyb obou robotických ramen a zároveň RTG obraz dané oblasti vzorku, který je zobrazen v reálném čase na obrazovce.
Okamžitá zpětná vazba mezi manuální kontrolou úhlu pohledu a rentgenovým zobrazením je to, co dělá systém velmi intuitivním nástrojem. Proto je kontrola pomocí robotů rychlejší, méně náročná na zpracování dat ve srovnání s CT a lze ji aplikovat na vybrané oblasti zájmu (ROI) většího objektu.
Díky tomuto on-line řešení tak odpadá nutnost přítomnosti technika, resp. kontrolora u robotů a vzorku, což se děje např. když jsou roboti z důvodu radiační bezpečnosti uvnitř jiné místnosti nebo v prostoru nepřístupném pro obsluhu.

Další zobrazovací metody