Laserové profilování povrchu

Laserový profiler je zobrazovací nástroj, který poskytuje přesné informace o vnějším tvaru skenovaného objektu s přesností na hloubku přibližně 30 µm.
Tento nástroj lze použít přímo k analýze přesnosti vyrobených dílů včetně jejich struktury povrchu. Měření profilerem i měření s ostatními zobrazovacími nástroji se zaznamenávají ve stejném prostoru souřadnic. Data laserového profileru proto mohou sloužit také jako zdroj vnějších hraničních podmínek pro zlepšení výsledků rekonstrukcí pomocí výpočetní tomografie.
Profilér využívá rychlou montáž na robota pro rychlou změnu zobrazovacích modalit.

Profilování povrchu vrtule

Další zobrazovací metody