Kontrola zakřivených ploch

Robotický zobrazovací systém je také standardně vybaven laserovým odměřováním vzdálenosti. Pomocí něho si systém před měřením zmapuje tvar povrchu vzorku. Tato informace je používána pro navigaci robotů kolem vzorku tak, aby nedocházelo ke kolizím. Lze ji využít i pro automatické řízení trajektorie pohybu robotů tak, aby například udržovali konstantní vzdálenost od povrchu a úhel k němu, jak je znázorněno na zahnutém vzorku voštin, kde jsou poté všechny buňky voštin zobrazeny kolmo. To je zejména důležité pro ultrazvukovou kontrolu. V případě kontaktních metod dokáží robotická ramena udržovat i konstantní tlak na povrch vzorku.

Další zobrazovací metody